Trường Đại học Trà Vinh triển khai hiệu quả Dự án Vi tín dụng cho người nghèo tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1, 2011 – 2013

Ngày 28.11 tại Workshop 4, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức buổi tổng kết Dự án Vi tín dụng cho người nghèo tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 1, 2011 – 2013. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đến dự.vitindung-1

Báo cáo tổng kết, bà Phạm Thị Phương Thuý, Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản, cán bộ trực tiếp thực hiện dự án cho biết: Dự án có tổng nguồn vốn 17.500 USD, trong đó tổng nguồn vốn vay 13.940 USD. Đơn vị được thụ hưởng là xã Hoà Lợi 20 hộ, với tổng nguồn vốn vay 7.070 USD và Phường 7 có 20 hộ với tổng nguồn vốn vay 6.870 USD.

vitindung-2Bà Phạm Thị Phương Thuý trình bày báo cáo

Dự án đã tạo điều kiện về vốn vay giải quyết việc làm cho nông dân, tư vấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hộ vay an tâm sản xuất, nâng mức thu nhập hàng năm của từng hộ vay tăng thêm 50% so mức thu nhập lúc ban đầu. Ngoài ra, Trường Đại học Trà Vinh còn lồng ghép mở lớp tập huấn về Giới vào trong dự án nhằm cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong lao động sản xuất.

Kết thúc dự án giai đoạn 1, có 8 hộ thoát nghèo và hoàn trả vốn, 10 hộ khá, 14 hộ trung bình và 9 hộ còn khó khăn. Dự án tiếp tục chu kỳ 2, vốn sẽ được xoay vòng cấp thêm cho các hộ nghèo mới.

Ông Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các hộ nông dân, ông nhấn mạnh: Nhà trường cam kết hỗ trợ công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và chú trọng kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, làm sao biến nhận thức từng hộ gia đình trở thành những nhà doanh nghiệp. Với dự án triển khai hiệu quả, trong giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm vốn vay cho 10 hộ nghèo mới. Đến thời điểm này, dự án đã hỗ trợ được 50 hộ vay.

Tin, ảnh: Huỳnh Sang