Thư mời tham gia đấu thầu kinh doanh nông sản và thực phẩm tại cửa hàng Trường Đại học Trà Vinh

THƯ MỜI

Tham gia đấu thầu kinh doanh nông sản và thực phẩm tại cửa hàng Trường Đại học Trà Vinh

(Xem chi tiết)