Sinh viên đại học Nông nghiệp chính quy khóa 2013 báo cáo đồ án tốt nghiệp

(NNTS) – Từ ngày 05-08/6/2017 tại Hội trường Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Bộ môn Trồng trọt và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội đồng Chấm Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp đại học chính quy Ngành Nông nghiệp khóa 2013-2017. Chương trình bậc đại học ngành Nông nghiệp được đào tạo để trở thành Kỹ sư có kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực khoa học canh tác cây trồng, giải quyết các vấn đề khó khăn của nông thôn hiện nay, tăng cường nguồn nhân lực cho địa phương. Trong quá trình đào tạo, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn, cũng như các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng tư duy, phân tích tình huống,… cần thiết trước khi ra trường làm việc.

nhóm sv KHCT

Sinh viên nhóm Khoa học Canh tác cây trồng

Kết quả sau 4 ngày, Hội đồng chấm bảo vệ đồ án/khóa luận đã đánh giá đa số các sinh viên đạt điểm khá cao từ 7.0 đến 9,5 điểm, cụ thể: Lớp Đại học chuyên ngành Khoa học canh tác cây trồng (DA13KCT) tham gia báo cáo 25 sinh viên thì có 13 sinh viên đạt điểm A (chiếm tỉ lệ 52%), 12 sinh viên đạt điểm B (chiếm tỉ lệ 48%); Lớp Đại học chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (DA13PT) tham gia báo cáo 24 sinh viên thì có 15 sinh viên đạt điểm A (chiếm tỉ lệ 62,5%), 9 sinh viên đạt điểm B (chiếm tỉ lệ 37,5%). Kết quả này là do sự phấn đấu của sinh viên trong nhiều tháng làm việc chăm chỉ và rèn luyện miệt mài và sự hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên Trường Đại học Trà Vinh.

nhom sv PTNT

Sinh viên nhóm Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

Trong thời gian 4 năm học tập và rèn luyện của các sinh viên tại trường, cùng với đó cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ các sinh viên kiến thức thực tế tại đơn vị, để các sinh viên hiểu rõ hơn vấn đề tồn tại của địa phương hiện nay và đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhất. Giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Bộ môn Trồng trọt & PTNT