Hội đồng thẩm định thông qua chương trình đào tạo tiến sĩ Phát triển Nông thôn

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế đặc biệt là kinh tế nông nghiệp nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Sáng ngày 02.12.2017, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản (ĐH Trà Vinh) đã báo cáo trước Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo tiến sĩ Phát triển Nông thôn.

THAM DINH CHUONG TRINH TS PTNTHội đồng thẩm định chụp hình lưu niệm với các giảng viên của Khoa

Đoàn thẩm định đánh giá cao về đề án chương trình, đồng thời nhận xét, phản biện về căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, về mục tiêu, cấu trúc – thời lượng – nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học và các nội dung khác của chương trình đào tạo. Qua đó, đề nghị nhóm soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung theo các góp ý của thành viên hội đồng để tổ biên soạn tiếp tục hoàn thiện.

TS. Phạm Thị Phương Thúy, Phó Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, đại diện nhóm biên soạn trình bày đề án và cho biết “khi thực hiện biên soạn chương trình, nhóm đã tổ chức tổng hợp các số liệu về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực Phát triển Nông thôn và tham khảo các chương trình đào tạo trong và ngoài nước về phát triển nông thôn để xây dựng chương trình phù hợp và đáp ứng yêu cầu của xã hội”.

Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Lê Đức Ngoan, phát biểu thống nhất cấu trúc chương trình và đảm bảo nội dung có tính hiện đại và hội nhập. Thầy cũng đã góp ý thêm nhóm biên soạn đề án cần đọc kỹ các căn cứ để bổ sung đối tượng tuyển sinh, xác định chuẩn đầu ra để xác định nguồn lực cho cụ thể, chú ý kiến thức, kỹ năng và khả năng làm việc sau ra trường.

TS. Dương Văn Chính (phản biện 1) góp ý: người học viên đạt trình độ tiến sĩ phải có khả năng viết bài báo chuyên ngành Phát triển Nông thôn trên các hội nghị quốc tế, có khả năng tham gia báo cáo và thảo luận lưu loát tại các hội nghị quốc tế bằng tiếng Anh. Bên canh đó, TS. Lê Ngọc Thạch (phản biện 2) góp ý thêm học viên có ít nhất 01 bài seminar bằng tiếng anh hoặc tham gia 01 báo cáo tham luận bằng tiếng anh tại hội thảo quốc tế.

Sau thời gian thảo luận chung, Hội đồng đã đồng ý với số phiếu tán thành 5/5 và thông qua chương trình đào tạo ngành Phát triển Nông thôn bậc tiến sĩ tại trường Đại học Trà Vinh.

BM Trồng trọt và PTNT