Thông báo Học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (dự kiến)

Thông báo

Học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017 (dự kiến)

– Sinh viên xem thông tin học bổng, cung cấp số tài khoản ngân hàng Đông Á và số chứng minh nhân dân về văn phòng Khoa Nông nghiệp – Thủy sản để làm thủ tục.

– Sinh viên phản hồi thông tin nếu có sai sót đến ngày 25/5/2017. Sau thời gian trên mọi khiếu nại không được giải quyết.

Danh sách nhận học bổng (dự kiến): Xem chi tiết