NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Kỹ năng đạt được:
– Nuôi và sản xuất giống nhân tạo và các đối tượng thủy sản. Quản lý các yếu tố môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.
– Chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho các đối tượng thủy sản . Tư vấn chuyên môn về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
– Quản lý kỹ thuật và làm việc nhóm.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Giảng dạy, nghiên cứu viên ở các Trường, Viện.
– Công tác chuyên môn ở các Sở, Ban ngành.
– Nhân viên kỹ thuật ở các công ty kinh doanh thuốc, thức ăn thủy sản.
– Cán bộ kỹ thuật ở các trang trại nuôi trồng thủy sản.
– Tự tổ chức, vận hành doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản.

sv nganh ntts