ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016

KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

TUYENSINH2016 brochureAAS-inside in

Năm 2016, Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 28 ngành bậc đại học24 ngành bậc cao đẳng. Riêng Khoa Nông nghiệp – Thủy sản tuyển sinh 04 ngành bậc đại học và 05 ngành bậc cao đẳng.

Nhằm giúp các thí sinh và phụ huynh nắm rõ ngành nghề tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016, các thông tin về tuyển sinh luôn được cập nhật trên trang http://tuyensinh.tvu.edu.vn hoặc các thí sinh có thể gọi qua đường dây nóng: 074 3 855 944 – 0743 765536 để được tư vấn.