ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

TUYEN SINH KHOA NNTS495 TUYEN SINH KHOA NNTS494


to roi 2

to roi 1

Năm 2017 Khoa Nông nghiệp – Thủy sản tuyển sinh thêm ngành mới Đại học Kỹ thuật Môi trường

TO ROI MAT SAU

TO ROI MAT TRUOC

Mọi thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh, truy cập tại trang web http://tvu.edu.vn, http://tuyensinh.tvu.edu.vn, http://tuvantuyensinh.tvu.edu.vn hoặc gọi qua đường dây nóng: 0743 765535 – 0743 765536 – 074 3 855 944 để được tư vấn cụ thể.