BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y

Bộ môn Chăn nuôi Thú y là đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật về lĩnh lực chăn nuôi – thú y.

Giảng dạy các kiến thức và kỹ năng về: chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh gia súc, gia cầm. Kinh doanh thuốc thú y, nhận biết pháp luật về thú y, quản lý trang trại chăn nuôi, thiết kế trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng vật nuôi cho sinh viên ngành Thú y bậc Đại học, Cao đẳng và ngành Chăn nuôi Thú y bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

Nghiên cứu khoa học: tập trung vào việc xác định nguyên nhân một số bệnh trên gia súc, gia cầm và đề xuất phương pháp  phòng trị, nuôi thử nghiệm và nghiên cứu nâng cao năng suất  một số đối tượng gia súc, gia cầm.

Tập huấn: các khóa ngắn hạn thuộc lĩnh vực chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phòng trị bệnh trên gia súc, gia cầm, gieo tinh nhân tạo.

Cơ sở vật chất: các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại và trại thực nghiệm đảm bảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về bệnh, dinh dưỡng, nuôi gia súc, gia cầm, siêu âm chẩn đoán bệnh trên gia súc.

IMG_0433