BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y

 Chc năng nhim vNhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật các lĩnh lực về chăn nuôi – thú y.

Đào toBộ môn giảng dạy các kiến thức và kỹ năng về chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh gia súc, gia cầm. Kinh doanh thuốc thú y, nhận biết pháp luật về thú y, quản lý trang trại chăn nuôi, thiết kế trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng vật nuôi cho sinh viên ngành Thú y bậc Đại học, Cao đẳng và ngành Chăn nuôi Thú y bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

Nghiên cu khoa hc: Các nghiên cứu tập trung vào xác định một số bệnh trên gia súc, gia cầm và đề xuất phương pháp  phòng trị, thử nghiệm nuôi, nâng cao năng suất  một số đối tượng gia súc, gia cầm.

Tp hun: Các khóa tập huấn ngắn hạn tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phòng trị bệnh trên gia súc, gia cầm, gieo tinh nhân tạo.

Cơ s vt cht: Bộ môn được trang bị các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại và trại thực nghiệm đảm bảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về bệnh, dinh dưỡng, nuôi gia súc, gia cầm, siêu âm chẩn đoán bệnh trên gia súc.

IMG_0433