BỘ MÔN TRỒNG TRỌT VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Bộ môn Trồng trọt và Phát triển nông thôn là Đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật về lĩnh lực nông nghiệp.

Tập huấn khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhóm cây ăn trái (cây có múi, sầu riêng, xoài,…); Cây lương thực (lúa, bắp); cây công nghiệp (dừa, ca cao, đậu phộng..); rau màu (Rau ăn lá, dưa hấu, bí đỏ,…). Kỹ thuật sản theo hướng an toàn, VietGap (rau an toàn, lúa theo hướng Viet Gap, lúa an toàn và lúa hữu cơ). Kỹ thuật sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu (áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt trong canh tác bí đỏ, dưa hấu,..). Nâng cao năng lực thị trường và chuỗi giá trị cho cộng đồng, nghị định 151.

Sn xut sn xut gn vi đào to và nâng cao tay ngh cho đi ngũ ging viên và sinh viên như:

 • Sản xuất các giống rau màu cung cấp cho cộng đồng, quy mô 100,000 cây/tháng.

 • Sản xuất các hoạt cây công trình, gốc mít.

 • Phối hợp với cộng đồng sản xuất rau an toàn.

 • Sản xuất lúa – lúa giống, rau màu,…

Tư vn chuyn giao khoa học như:

 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận rau an toàn, lúa theo tiêu chuẩn VietGAP.

 • Hệ thống tưới nước tiết kiệm.

 • Thiết kế nhà lưới ươm cây con.

Cơ s vt cht phòng thí nghiệm và trại thực nghiệm gồm:

 • 04 nhà lưới kín, 01 nhà lưới bóng râm, 02 Phòng làm việc, 01 phòng học lý thuyết thực hành.

 • Nhà lưới 4,000 m2 phục vụ sản xuất, giảng dạy thực hành, nghiên cứu và khảo nghiệm giống rau màu theo hướng an toàn.

 • Khu đất thực nghiệm diện tích 5 ha.

 • Một phòng nuôi cấy mô phục vụ sản xuất dịch vụ hoa kiểng, rau màu và cây ăn trái (tranh thủ các nguồn viện trợ để thành lập).

  PTNT