TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch là đơn vị giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh lực về công nghệ thực phẩm.

Đào tạo: cán bộ kỹ thuật có đủ kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, tiếp thị, phân phối sản phẩm nông – thủy sản thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có ý thức và tác phong công nghiệp.

Tập huấn: các khóa ngắn hạn cho công nhân, nông dân về một số lĩnh vực: Sơ chế và bảo quản thủy sản; Sơ chế rau an toàn; Vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Cơ sở vật chất: Xưởng thực nghiệm; Phòng thực hành chiên, sấy chân không; Phòng thực hành chế biến thủy sản; Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới; Phòng phân tích thực phẩm; Phòng vi sinh thực phẩm; Phòng đóng gói bao bì.

STH