LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 17/08/2017 ĐẾN NGÀY 24/08/2017

LICH THI507


lich thi496


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 11/08/2017 ĐẾN NGÀY 15/08/2017

LICH THI462


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 TỪ NGÀY 03/08/2017 ĐẾN NGÀY 12/08/2017

LICH THI 2 8 458


LICH THI424 LICH THI425


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 31/07/2017 ĐẾN NGÀY 09/08/2017

LICH THI423


lich thi408 lich thi409


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 NGÀY 01/08/2017 

lich thi407


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 01/08/2017 ĐẾN NGÀY 07/08/2017

LICH THI399 LICH THI400


LICH THI389

LICH THI 1

LICH THI391


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 20/07/2017 ĐẾN NGÀY 31/07/2017

LICH THI339 LICH THI340