LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 02/01/2018 ĐẾN 05/01/2018

LICH THI023LICH THI025


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 28/11/2017 ĐẾN 21/12/2017

LICH THI009


lich thi125


LICH THI101 LICH THI102


lich thi095


LICH THI093

LICH THI 082 LICH THI 083

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 21/11/2017

LICH THI054


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 NGÀY 17/11/2017
LICH THI055


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN TỪ NGÀY 23/10/2017 ĐẾN 31/10/2017

lich thi019

 


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 06/10/2017 ĐẾN 13/10/2017

lich thi