LỊCH THI

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN 

(Từ ngày 23/03/2018 đến 03/04/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

(Từ ngày 05/3/2018 đến 15/3/2018)


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

(Từ ngày 12/3/2018 đến 14/3/2018


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 06/03/2018 ĐẾN 09/03/2018 

LICH THI227 LICH THI228


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 07/02/2018 ĐẾN 09/02/2018 

Lich danh gia


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 27/01/2018 ĐẾN 07/02/2018 

lich danh gia150


 

lich danh gia ket thuc hoc phan lich danh gia ket thuc hoc phan 2


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 29/01/2018 ĐẾN 31/01/2018 

lich danh gia ket thuc hoc phan131 lich danh gia ket thuc hoc phan130


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 22/01/2018 ĐẾN 23/01/2018 

lich danh gia ket thuc hoc phan067


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 08/01/2018 ĐẾN 18/01/2018 

LICH THI062
lich danh gia ket thuc hoc phan068 lich danh gia ket thuc hoc phan069


lich thi005 lich thi006


LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN NGÀY 06/01/2018 
lich thi 101