Thông báo Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế trực tuyến chủ đề: “Phát triển Nông nghiệp – Thủy sản bền vững”