HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ : “KỸ THUẬT NUÔI GÀ NÒI THẢ VƯỜN NHẰM KHUYẾN KHÍCH NHÂN RỘNG MÔ HÌNH NUÔI GÀ NÒI THẢ VƯỜN CÓ KIỂM SOÁT Ở BẾN TRE”

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh. Chính vì vậy, việc khuyến khích giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp được Lãnh đạo Khoa, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong những năm vừa qua, Bộ môn Chăn nuôi Thú y đã có nhiều giảng viên tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Trường, cấp Tỉnh và cấp Bộ nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, sản xuất dịch vụ và ứng dụng vào trong sản xuất thực tiễn chăn nuôi thú y. Với tâm huyết của mình, Tiến sĩ Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y cùng nhóm tác giả đã hoàn thành nghiên cứu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng thịt tốt; Xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học”. Mục tiêu của đề tài nhằm tuyển chọn dòng gà Nòi thả vườn có năng suất và chất lượng thịt tốt và xây dựng mô hình nuôi gà Nòi thả vườn có kiểm soát để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tỉnh. Sau 02 năm thực hiện nhóm tác giả đã tuyển chọn dòng gà Nòi thả vườn tốt và đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, đề tài đã xây dựng được 02 mô hình chăn nuôi gà Nòi thả vườn có kiểm soát: 01 mô hình nuôi gà Nòi thả vườn tại nông hộ Bến Tre và 01 mô hình nuôi gà Nòi thả vườn tại Trường Đại học Trà Vinh. Đặc biệt, ngày 26 tháng 7 năm 2022, chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức thành công hội thảo cho 20 cán bộ thú y và nông dân ở xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre về chủ đề: “Kỹ thuật nuôi gà Nòi thả vườn nhằm khuyến khích nhân rộng mô hình nuôi gà Nòi thả vườn có kiểm soát ở Bến Tre”. Tại buổi hội thảo, chủ nhiệm đề tài – Tiến sĩ Nguyễn Thùy Linh đã chia sẻ kỹ thuật tuyển chọn giống tốt, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho gà Nòi nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thông qua buổi hội thảo, các cán bộ thú y và nông dân đã tiếp thu được cách tuyển chọn giống gà Nòi điển hình tại địa phương và các quy trình nuôi gà Nòi an toàn sinh học, nâng cao đươc kiến thức về chăn nuôi gà Nòi và sẵn sàng phát triển mô hình nuôi gà Nòi theo hướng bền vững tạo thương hiệu cho tỉnh Bến Tre.

Hình 1: Tiến sĩ Nguyễn Thùy Linh – Trưởng Bộ môn Chăn nuôi Thú y chia sẻ tại Hội thảo

Hình 2: Cán bộ thú y và nông dân xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre tham gia hội thảo

Tin&Ảnh: Văn Vui