Chăn Nuôi

Kỹ năng đạt được:
– Tư vấn quy trình công nghệ chăn nuôi, kỹ thuật phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi.
– Quản lý sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi.
– Giao tiếp nơi công sở và công chúng.
– Giao tiếp trong nghề nghiệp bằng tiếng Anh.
– Ứng dụng thành thạo tin học trong chuyên ngành.
– Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong chuyên môn.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Tư vấn công tác giống, sản xuất thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi trong và ngoài nước.
– Quản lý các trang trại chăn nuôi và các đơn vị sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài nước.
– Giảng dạy chuyên môn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
– Tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân (trang trại chăn nuôi, thức ăn gia súc, giống vật nuôi, trang thiết bị chăn nuôi …).

IMG_6481