CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Kỹ năng đạt được:
– Bảo quản và chế biến sản phẩm nông – thủy sản thực phẩm; áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra và quản lý chất lượng thực phẩm.
– Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy chế biến thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; xử lý các tình huống cơ bản trong sản xuất thực phẩm công nghiệp.
– Tư vấn dinh dưỡng; nghiên cứu và viết báo cáo khoa học; sử dụng an toàn và hiệu quả thiết bị, máy móc chuyên dụng trong lĩnh vực chuyên môn.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Quản đốc sản xuất; chuyên viên điều hành sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm; quản lý nguyên liệu và thành phẩm.
– Cán bộ phòng kỹ thuật, cán bộ thu mua; chuyên viên tư vấn dinh dưỡng; chuyên viên sản xuất; kỹ thuật viên phân tích vi sinh, hóa lý; quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp,

IMG_1990