CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  1. Tiếng Việt: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm

  2. Tiếng Anh: TVU_Food Technology Program specification

  3. Sổ tay Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm: Xem tại đây

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tt Tên môn học Poster Đề cương
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về Tải về
2 Vẽ kỹ thuật Tải về Tải về
3 An toàn lao động Tải về Tải về
4 Thực tập định hướng Tải về Tải về
5 Cơ lưu chất Tải về Tải về
6 Nhiệt kỹ thuật Tải về Tải về
7 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm Tải về Tải về
8 Máy chế biến Tải về Tải về
9 Phụ gia thực phẩm Tải về Tải về
10 Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm Tải về Tải về
11 Truyền khối Tải về Tải về
12 Sinh hóa Tải về Tải về
13 Cân bằng vật chất năng lượng Tải về Tải về
14 Hóa học thực phẩm Tải về Tải về
15 Vi sinh thực phẩm Tải về Tải về
16 Vật lý học thực phẩm Tải về Tải về
17 Co-op 1 Tải về Tải về
18 Co-op 2 Tải về Tải về
19 Co-op 3 Tải về Tải về
20 Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm Tải về Tải về
21 Kiểm nghiệm hóa học thực phẩm Tải về Tải về
22 Hệ thống quản lý chất lượng Tải về Tải về
23 An toàn vệ sinh thực phẩm Tải về Tải về
24 Bao bì thực phẩm Tải về Tải về
25 Đánh giá cảm quan thực phẩm Tải về Tải về
26 Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu Tải về Tải về
27 Phát triển sản phẩm Tải về Tải về
28 Anh văn chuyên ngành 1 Tải về Tải về
29 Đồ án công nghệ thực phẩm Tải về Tải về
30 Dinh dưỡng người Tải về Tải về
31 Công nghệ sản xuất bánh kẹo Tải về Tải về
32 Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực Tải về Tải về
33 Công nghệ bảo quản và chế biến sửa trứng Tải về Tải về
34 Công nghệ sản xuất mía đường Tải về Tải về
35 Công nghệ bảo quản và chế biến thịt Tải về Tải về
36 Công nghệ sản xuất nước giải khát Tải về Tải về
37 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả Tải về Tải về
38 Thực phẩm chức năng Tải về Tải về
39 Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản Tải về Tải về
40 Công nghệ sản xuất đồ hộp thực phẩm Tải về Tải về
41 Kỹ thuật lên men thực phẩm Tải về Tải về
42 Hóa keo thực phẩm Tải về Tải về
43 Xử lý nước cấp, nước thải trong công nghệ thực phẩm Tải về Tải về