Kỹ Thuật Môi Trường

Kỹ năng đạt được:
– Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường.
– Vận dụng một số văn bản về môi trường như: Luật, thông tư, nghị định,…đang được áp dụng để quản lý môi trường.
– Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường.
– Thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: Xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường, bệnh viện, trường học, các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí,…
– Các ngành hoạt động liên quan đến đánh giá tác động môi trường; Ngành xây dựng, ngành nông nghiệp, ngành thương nghiệp,…từ cấp độ các dự án lớn đến các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.
– Tại các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến công nghệ môi trường và xử lý chất thải.
– Tại các sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, công an môi trường.
– Tạo lập đơn vị nghiên cứu, công ty kinh doanh độc lập trên lĩnh vực xử lý môi trường, chế tác, thiết kế, xây dựng công trình xử lý môi trường và tư vấn trên lĩnh vực môi trường cho các ngành khác.