BỘ MÔN THỦY SẢN

Chc năng nhim vNhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất dịch vụ,  làm dự án  và chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh lực thủy sản.

Đào toBộ môn giảng dạy các kiến thức và kỹ năng về: chọn địa điểm nuôi các đối tượng thủy sản, thiết kế trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản, nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản, kiểm tra bệnh trên tôm, cá, quản lý môi trường ao nuôi và trại sản xuất giống thủy sản, giao tiếp và tiếp thị sản phẩm, quản lý trang trại nuôi thủy sản, khuyến ngư.

Nghiên cu khoa hc: Các nghiên cứu tập trung vào thử nghiệm nuôi một số đối tượng mới, chuyển giới tính cá, nâng cao hiệu quả ương ấu trùng, xác định bệnh và phòng trị bệnh trên tôm cá.

Tp hunCác khóa tập huấn ngắn hạn tập trung vào lĩnh vực nuôi tôm sú, tôm càng xanh, sản xuất giống tôm, cua, cá, phòng trị bệnh trên tôm cá.

Cơ s vt chtBộ môn được trang bị các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại và trại thực nghiệm đảm bảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu về phân tích chất lượng nước, bệnh tôm cá, dinh dưỡng, tảo, chuyển giới tính cá, sản xuất giống và nuôi tôm cá.

THUY SAN