Hoạt động

Buổi trao học bổng cho sinh viên Trung tâm Công nghệ Sinh học và Môi trường

Ngày 13 tháng 11 năm 2020,TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành trao học bổng cho các em tân sinh viên và sinh viên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC và KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG.
Riêng các em tân sinh viên, mỗi em còn được nhận thêm 1 balô kéo

Một vài hình ảnh buổi trao học bổng