BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa

TS. Lâm Thái Hùng

Số điện thoại: 0294 3855246 (291)

Email: lthung@tvu.edu.vn

Phó trưởng Khoa

TS. Phạm Thị Phương Thúy

Số điện thoại: 0294 3855246 (290)

Email: thuypt12000@tvu.edu.vn

 

Phó trưởng Khoa

TS. Huỳnh Kim Hường

Số điện thoại: 0294 3855246 (178)

Email: hkhuong77@tvu.edu.vn