CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hiện nay Khoa có hệ thống  phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và hơn 20 ha đất ruộng phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản, trong đó có:

 • Trại thực nghiệm khu nhà lưới

 • Trại Thực nghiệm trồng trọt  Khu 1

 • Trại Thực nghiệm Trồng trọt Điệp Thạch

 • Trại chăn nuôi Heo

 • Trại chăn nuôi Động vật hoang dã

 • Trại an toàn sinh học

 • Trại chăn nuôi Gà

 • Trại chăn nuôi Bò

 • Trại chăn nuôi Dê

 • Trại Thực nghiệm NTTS nước mặn

 • Trại Tôm Sú

 • Trại Tôm Càng xanh

 • Trại Cá

nuoi-cay-mo

Phòng thì nghiệm nuôi cấy mô

vuom-uom

Trại thực nghiệm khu nhà lưới

 

trai-ga

Trại thực nghiệm Chăn nuôi 

thu-hoach-tom-tai-trai-thuy-san-nuoc-man

Trại thực nghiệm NTTS nước mặn

 

phong-mach-thu-y

Phòng mạch Thú y

phong-vi-tao

Phòng thí nghiệm Vi tảo