Đội ngũ cán bộ

Khoa hiện có 72 giảng viên và nhân viên, trong đó có Giáo sư 01, Phó Giáo sư 08, Tiến sĩ 19, Nghiên cứu sinh 02, Thạc sĩ 35, Trình độ khác 07. Trong những năm qua Khoa đã từng bước nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tiếng anh, năng lực quản lý, giảng dạy cho giảng viên và nhân viên để đáp ứng với tình hình hội nhập hiện nay.

TAPTHEGV (1)

Họ và tên Chức vụ Học vị Email Điện thoại
LÃNH ĐẠO KHOA (6)
Lê Trúc Linh Trưởng khoa Tiến sĩ letruclinh@tvu.edu.vn 0294 3855246 (374)
Huỳnh Kim Hường Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ hkhuong77@tvu.edu.vn 0294 3855246 (178)
Trần Thị Hồng Tơ Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ tthongto@tvu.edu.vn 0294 3855246 (424)
Trịnh Ngọc Ái Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ ngocai@tvu.edu.vn 0294 3855246 (291)
Nguyễn Văn Thơ Phó Trưởng Khoa Thạc sĩ nguyenvantho@tvu.edu.vn 0294 3855246 (138)
Lý Thị Thu Lan Phó Trưởng Khoa PGS.TS thulan@tvu.edu.vn 0294 3855246 (290)
VĂN PHÒNG KHOA (6)
Thái Thị Thanh Trọn Chánh VPK Thạc sĩ thanhtron@tvu.edu.vn 0294 3855246 (130)
Phan Quốc Nam Phó Chánh VPK Thạc sĩ quocnam@tvu.edu.vn
Ngô Văn Nin Viên chức Thạc sĩ nvnin@tvu.edu.vn
Lê Hồng Nhựt Giáo vụ Khoa Kỹ sư lehongnhut@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Thuý An Văn Thư Cử nhân ĐH thuyancn@tvu.edu.vn
Huỳnh Nga Viên chức Thạc sĩ hnga@tvu.edu.vn
BỘ MÔN NÔNG NGHIỆP (14)
Lưu Thị Thúy Hải Trưởng BM Tiến sĩ lthai@tvu.edu.vn 0294 3855246 (132)
Phan Chí Hiếu Phó Trưởng BM Thạc sĩ pchieu@tvu.edu.vn
Nguyễn Thúy Kiều Tiên Giảng viên Tiến sĩ ntktien@tvu.edu.vn
Trần Thị Ba Giảng viên PGS.TS
Lê Quốc Điền Giảng viên Tiến sĩ dien72@hotmail.com
Dương Văn Chính Giảng viên PGS.TS
Lâm Văn Tân Giảng viên PGS.TS lvtan1010@gmail.com
Lê Thị Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ lthinghia@tvu.edu.vn
Nguyễn Hồng Ửng Giảng viên Chính Tiến sĩ nghongung@tvu.edu.vn
Nguyễn Hoàng Xuân Thảo Giảng viên Thạc sĩ nguyenhoangxuanthao@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Đan Thi Giảng viên Thạc sĩ ntdanthi@tvu.edu.vn
Sơn Thị Thanh Nga Giảng viên Thạc sĩ sonthanhnga@tvu.edu.vn
Trần Thị Bích Chi NVKT Cử nhân CĐ ttbchi@tvu.edu.vn
BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y (17)
Nguyễn Thùy Linh Trưởng BM PGS.TS thuylinh80@tvu.edu.vn 0294 3855246 (164)
Nguyễn Văn Vui  Phó trưởng BM Tiến sĩ nvvuity@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Phó trưởng BM NCS ntathu27@tvu.edu.vn
Hồ Quốc Đạt Giảng viên Thạc sĩ hqdatty@tvu.edu.vn
Lâm Thái Hùng Giảng viên PGS.TS
Đậu Ngọc Hào Giảng viên GS.TS dnghaocty@yahoo.com
Võ Thị Kim Thanh Giảng viên PGS.TS
Nguyễn Bá Thành Giảng viên Tiến sĩ nbtcantho@yahoo.com
Thái Thị Thủy Phượng Giảng viên Tiến sĩ tttp161@yahoo.com
Nguyễn Thị Thu Hồng Giảng viên Tiến sĩ thuhong2260@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Quyên Giảng viên Thạc sĩ quyen@tvu.edu.vn
Trương Văn Hiểu Giảng viên Tiến sĩ vanhieu@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Mộng Nhi Giảng viên Thạc sĩ ntmnhi@tvu.edu.vn
Danh Út Giảng viên Thạc sĩ danhut186@tvu.edu.vn
Kim Nàng Giảng viên Thạc sĩ kimnang@tvu.edu.vn
Nhan Hoài Phong Nhân viên Kỹ sư phongnhan@tvu.edu.vn
Nguyễn Hoàng Quí Giảng viên NCS nhqui@tvu.edu.vn
BỘ MÔN THỦY SẢN (12)
Phan Thị Thanh Trúc Phó trưởng BM Thạc sĩ thanhtruc@tvu.edu.vn 02943855246 (133)
Nguyễn Thị Hồng Nhi Phó trưởng BM Thạc sĩ nguyenthihongnhi@tvu.edu.vn
Diệp Thành Toàn Phó trưởng BM Thạc sĩ dttoan@tvu.edu.vn
Võ Thị Tuyết Minh Phó trưởng BM Tiến sĩ tuyetminhcntc@tvu.edu.vn
Nguyễn Văn Kiểm Giảng viên PGS.TS
Trần Thị Phương Lan Giảng viên Thạc sĩ ttplan@tvu.edu.vn
Dương Hoàng Oanh Giảng viên Thạc sĩ dhoanh@tvu.edu.vn
Phạm Thị Bình Nguyên Giảng viên Thạc sĩ phamnguyen@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Trúc Linh Giảng viên Tiến sĩ truclinh@tvu.edu.vn
Lai Phước Sơn Giảng viên Thạc sĩ phuocsontvu@tvu.edu.vn
Phạm Văn Đầy Giảng viên Thạc sĩ phvday@tvu.edu.vn
Hồ Khánh Nam Giảng viên Thạc sĩ khanhnam@tvu.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC (7) 0294 3855246 (430)
Nguyễn Ngọc Trai Q. Giám đốc TT Thạc sĩ ngoctrai@tvu.edu.vn
Nguyễn Phương Thúy P. Giám đốc TT Tiến sĩ npthuy@tvu.edu.vn
Nghị Khắc Nhu P. Giám đốc TT Tiến sĩ nknhu@tvu.edu.vn
Nguyễn Nhật Nam P. Giám đốc TT Tiến sĩ nnnam@tvu.edu.vn
Lâm Mộng Thúy Giảng viên Thạc sĩ lmthuy@tvu.edu.vn
Lê Quốc Duy Giảng viên Thạc sĩ lequocduy@tvu.edu.vn
Trương Thanh Tú NVKT Cử nhân truongthanhtu@tvu.edu.vn
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (3)
Diệp Thành Toàn Giám đốc TT Thạc sĩ dttoan@tvu.edu.vn 0976972799
Đỗ Văn Trường P. Giám đốc TT Kỹ sư dvtruong@tvu.edu.vn
Mai Văn Hoàng Viên chức Kỹ sư mvhoang@tvu.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH (8)
Nguyễn Thị Hồng Thắm Giám đốc TT NCS hongthamtvu@tvu.edu.vn 0294 3855246 (300)
Nguyễn Kim Phụng P. Giám đốc TT Thạc sĩ nphung@tvu.edu.vn 0294 3855246 (131)
Nguyễn Thị Như Mai Giảng viên Tiến sĩ nhumai7475@yahoo.com
Phạm Bảo Nguyên Giảng viên NCS pbnguyen@tvu.edu.vn
Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Thạc sĩ hiennguyen@tvu.edu.vn
Võ Minh Hoàng Giảng viên Thạc sĩ vmhoang@tvu.edu.vn
Giang Kiến Quốc Giảng viên Thạc sĩ gkquoc@tvu.edu.vn
Nguyễn Đức Toàn Giảng viên Thạc sĩ ndtoan@tvu.edu.vn