Đội ngũ cán bộ

Khoa hiện có 66 giảng viên và nhân viên, trong đó có Giáo sư 01, Phó Giáo sư 08, Tiến sĩ 16, Nghiên cứu sinh 07, Thạc sĩ 28, Trình độ khác 06. Trong những năm qua Khoa đã từng bước nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tiếng anh, năng lực quản lý, giảng dạy cho giảng viên và nhân viên để đáp ứng với tình hình hội nhập hiện nay.

TAPTHEGV (1)

Tt Họ và tên Chức vụ Học vị Email Điện thoại
LÃNH ĐẠO KHOA (5)
1 Lê Trúc Linh Trưởng khoa Tiến sĩ letruclinh@tvu.edu.vn 0294 3855246 (374)
2 Huỳnh Kim Hường Phó Trưởng Khoa Tiến sĩ hkhuong77@tvu.edu.vn 0294 3855246 (178)
3 Nguyễn Văn Thơ Phó Trưởng Khoa Thạc sĩ nguyenvantho@tvu.edu.vn 0294 3855246 (291)
4 Lý Thị Thu Lan Phó Trưởng Khoa PGS.TS thulan@tvu.edu.vn 0294 3855246 (290)
VĂN PHÒNG KHOA (5)
6 Thái Thị Thanh Trọn Chánh VPK Thạc sĩ thanhtron@tvu.edu.vn 0294 3855246 (130)
7 Phan Quốc Nam Phó Chánh VPK NCS quocnam@tvu.edu.vn
8 Ngô Văn Nin Viên chức Thạc sĩ nvnin@tvu.edu.vn
9 Lê Hồng Nhựt Giáo vụ Khoa Kỹ sư lehongnhut@tvu.edu.vn
10 Huỳnh Nga Viên chức Thạc sĩ hnga@tvu.edu.vn
BỘ MÔN NÔNG NGHIỆP (13)
11 Lưu Thị Thúy Hải Trưởng BM Tiến sĩ lthai@tvu.edu.vn 0294 3855246 (132)
12 Phan Chí Hiếu Phó Trưởng BM Thạc sĩ pchieu@tvu.edu.vn
13 Nguyễn Thúy Kiều Tiên Giảng viên Tiến sĩ ntktien@tvu.edu.vn
14 Trần Thị Ba Giảng viên PGS.TS
15 Lê Quốc Điền Giảng viên Tiến sĩ dien72@hotmail.com
16 Dương Văn Chính Giảng viên PGS.TS
17 Lâm Văn Tân Giảng viên PGS.TS lvtan1010@gmail.com
18 Lê Thị Nghĩa Giảng viên Thạc sĩ lthinghia@tvu.edu.vn
19 Nguyễn Hồng Ửng Giảng viên Chính Tiến sĩ nghongung@tvu.edu.vn
20 Nguyễn Hoàng Xuân Thảo Giảng viên NCS nguyenhoangxuanthao@tvu.edu.vn
21 Nguyễn Thị Đan Thi Giảng viên Thạc sĩ ntdanthi@tvu.edu.vn
22 Sơn Thị Thanh Nga Giảng viên Thạc sĩ sonthanhnga@tvu.edu.vn
23 Trần Thị Bích Chi NVKT Kỹ sư ttbchi@tvu.edu.vn
BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y (17)
24 Nguyễn Thùy Linh Trưởng BM PGS.TS thuylinh80@tvu.edu.vn 0294 3855246 (164)
25 Nguyễn Văn Vui  Phó trưởng BM Tiến sĩ nvvuity@tvu.edu.vn
26 Nguyễn Thị Anh Thư Phó trưởng BM NCS ntathu27@tvu.edu.vn
27 Hồ Quốc Đạt Giảng viên Thạc sĩ hqdatty@tvu.edu.vn
28 Lâm Thái Hùng Giảng viên PGS.TS
29 Đậu Ngọc Hào Giảng viên GS.TS dnghaocty@yahoo.com
30 Võ Thị Kim Thanh Giảng viên PGS.TS
31 Nguyễn Bá Thành Giảng viên Tiến sĩ nbtcantho@yahoo.com
32 Thái Thị Thủy Phượng Giảng viên Tiến sĩ tttp161@yahoo.com
33 Nguyễn Thị Thu Hồng Giảng viên Tiến sĩ thuhong2260@gmail.com
34 Nguyễn Thị Kim Quyên Giảng viên Thạc sĩ quyen@tvu.edu.vn
35 Trương Văn Hiểu Giảng viên Tiến sĩ vanhieu@tvu.edu.vn
36 Nguyễn Thị Mộng Nhi Giảng viên Thạc sĩ ntmnhi@tvu.edu.vn
37 Danh Út Giảng viên Thạc sĩ danhut186@tvu.edu.vn
38 Kim Nàng Giảng viên Thạc sĩ kimnang@tvu.edu.vn
39 Nhan Hoài Phong Nhân viên Kỹ sư phongnhan@tvu.edu.vn
40 Nguyễn Hoàng Quí Giảng viên NCS nhqui@tvu.edu.vn
BỘ MÔN THỦY SẢN (11)
41 Phan Thị Thanh Trúc Phó trưởng BM Thạc sĩ thanhtruc@tvu.edu.vn 02943855246 (133)
42 Nguyễn Thị Hồng Nhi Phó trưởng BM Thạc sĩ nguyenthihongnhi@tvu.edu.vn
43 Võ Thị Tuyết Minh Phó trưởng BM Tiến sĩ tuyetminhcntc@tvu.edu.vn
44 Nguyễn Văn Kiểm Giảng viên PGS.TS
45 Trần Thị Phương Lan Giảng viên Thạc sĩ ttplan@tvu.edu.vn
46 Dương Hoàng Oanh Giảng viên Thạc sĩ dhoanh@tvu.edu.vn
47 Phạm Thị Bình Nguyên Giảng viên Thạc sĩ phamnguyen@tvu.edu.vn
48 Nguyễn Thị Trúc Linh Giảng viên Tiến sĩ truclinh@tvu.edu.vn
49 Lai Phước Sơn Giảng viên NCS phuocsontvu@tvu.edu.vn
50 Phạm Văn Đầy Giảng viên Thạc sĩ phvday@tvu.edu.vn
51 Hồ Khánh Nam Giảng viên Thạc sĩ khanhnam@tvu.edu.vn
TRUNG TÂM SINH HỌC ỨNG DỤNG (5) 0294 3855246 (430)
52 Nguyễn Ngọc Trai Q. Giám đốc TT Thạc sĩ ngoctrai@tvu.edu.vn
53 Nguyễn Phương Thúy P. Giám đốc TT Tiến sĩ npthuy@tvu.edu.vn
54 Nguyễn Nhật Nam P. Giám đốc TT Tiến sĩ nnnam@tvu.edu.vn
55 Lê Quốc Duy Giảng viên Thạc sĩ lequocduy@tvu.edu.vn
56 Trương Thanh Tú NVKT Kỹ sư truongthanhtu@tvu.edu.vn
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (3)
57 Diệp Thành Toàn Giám đốc TT Thạc sĩ dttoan@tvu.edu.vn 0976972799
58 Đỗ Văn Trường P. Giám đốc TT Kỹ sư dvtruong@tvu.edu.vn
59 Mai Văn Hoàng Viên chức Kỹ sư mvhoang@tvu.edu.vn
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH (8)
60 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giám đốc TT NCS hongthamtvu@tvu.edu.vn 0294 3855246 (300)
61 Nguyễn Kim Phụng P. Giám đốc TT Thạc sĩ nphung@tvu.edu.vn 0294 3855246 (131)
62 Hà Thị Thụy Vy Giảng viên Tiến sĩ
63 Phạm Bảo Nguyên Giảng viên NCS pbnguyen@tvu.edu.vn
64 Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Thạc sĩ hiennguyen@tvu.edu.vn
65 Võ Minh Hoàng Giảng viên Thạc sĩ vmhoang@tvu.edu.vn
66 Giang Kiến Quốc Giảng viên Thạc sĩ gkquoc@tvu.edu.vn
67 Nguyễn Đức Toàn Giảng viên Thạc sĩ ndtoan@tvu.edu.vn