Liên hệ

KHOA NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

  • Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

  • Điện thoại: 0294 3855692

  • Email: vpknnts@tvu.edu.vn

  • Facbook: http://facebook.com/khoanntstvu