ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

I. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN

1 Xác định các chủng E.coli và salmonella sinh ESBL kháng kháng sinh trên gà tại Đồng bằng Sông cửu long 194.097.740 04/2019- 09/2020 Nguyễn T. Minh Trang NNTS Đang thực hiện (P.KHCN đang quản lý)
2 Ảnh hưởng của bột chiết lá chùm ngây lên tăng trưởng và khả năng phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND/EMS) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamie) 70.177.580 12/2018-12/2019 Nguyễn T. Hồng Nhi NNTS
3 Nghiên cứu tận dụng xỉ than từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu hấp phụ lân trong nước thải chế biến thủy sản 65.323.600 01/2019-01/2020 Nguyễn Hoàng Lâm NNTS
4 Ảnh hưởng của Lysin lên khả năng tiêu hóa dưỡng chất và tăng trọng của gà nòi thịt 1-84 ngày tuổi 205.650.600 05/2019-11/2020 Lâm Thái Hùng Sở KH & CN
5 Ảnh hưởng của việ bổ sung Lactobacillus plantarum ở các mật số khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, và khả năng đáp ứng miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 74.967.580 10/2019-12/2020 Nguyễn Thị Trúc Linh NNTS Đang thực hiện
6 Nâng cao hiệu quả trích ly cafein bằng phương pháp sử dụng nước nóng áp suất cao ứng dụng trong sản xuất cà phê sấy phun 70.000.000 10/2019-10/2020 Giang Kiến Quốc NNTS
7 Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và dinh dưỡng của cá bống cát trắng Glossogobius sparsipapillus ở vùng ven biển Trà Vinh 199.377.740 07/2019-06/2021 Hồ khánh Nam NNTS Đang thực hiện (P.KHCN đang quản lý)
8 Ảnh hưởng của việc bổ sung bột trà xanh (Camellia sinensis) lên khả năng sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà sasso tại Trà Vinh 74.802.800 07/2019-01/2020 Nguyễn T. Mộng Nhi NNTS
9 Phân lập và nhận diện vi tảo dị dưỡng thraustochytrids có khả năng sản xuất carotenoid ở rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh 99.260.500đ 07/2019-03/2020 Phạm Thị Bình Nguyên NNTS
10 Tối ưu hóa điều kiện thủy phân lá dứa thơm bằng enzyme cellulase ứng dụng trong sản xuất bột lá dứa thơm sấy phun (pandanus amaryllifolius) 44.382.844đ 06/2019-09/2020 Phạm Bảo Nguyên NNTS
11 Nghiên cứu ương ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) bằng công nghệ Biofloc ở các giai đoạn và tỉ lệ C/N khác nhau 74.696.360đ 08/2019-07/2020 Phạm Văn Đầy NNTS
12 Giao khoán 300 triệu:

-Nghiên cứu các đa hình gen ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của gia cầm

-Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn địa phương bổ sung lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gia cầm

08/2019-8/2021 Lâm Thái Hùng Sở KH&CN
13 Giao khoán 300 triệu: Nghiên cứu dịch tể bệnh do vi khuẩn vibrio trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng 09/2019-9/2022 Trần Thị Hồng Tơ NNTS

II. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ NGHIỆM THU0001


0002


0003


0004