Cấp bộ

tt tên đề tài chủ nhiệm đề tài Năm thực hiện
1 Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng trên Heo và Bò tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Đấu 2009
2 Ứng dụng nấm Tricoderma Spp và vi khuẩn cố định đạm (Gluconacetobacter diazotrophicus) trong canh tác dưa hấu, bí đỏ trên đất giồng cát và đất chân ruộng lúa tại tỉnh Trà Vinh Phạm Chí Tùng 2009
3 Nghiên cứu tạo ra nguồn tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh Huỳnh Kim Hường 2017
4 Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô Phạm Thị Phuơng Thúy 2017
5 Nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn gen trong lĩnh vực thủy sản và vật nuôi thông qua hợp tác giữa Việt Nam và Hungary Nguyễn Thùy Linh 2020

  • Đại học Trà Vinh sản xuất thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh

https://www.youtube.com/watch?v=lPmV1-1xCTk

  • “Con giống – Nhu cầu cấp thiết cho ngành tôm nước lợ”

https://www.youtube.com/watch?v=opCpWQwd9x8&list=PUaxnllxL894OHbc_6VQcGmA&index=174