Cấp tỉnh

tt Tên đề tài Chủ nhiệm Năm thực hiện
1 Nhân rộng mô hình trồng vú sữa Lò Rèn tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang Phạm Thanh Tuấn 2004
2 Đánh giá năng suất, chất lượng và tính thích nghi của 5 giống cỏ trên từng loại đất giồng cát và đất phèn tại huyện Châu Thành và Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh ThS. Phạm Chí Tùng 2005
3 Nghiên cứu một số bệnh gây hại trên cá tra (Pangasius hypophthalmus) nuôi tại Trà Vinh và xây dựng phương pháp phòng trị tổng hợp ThS. Châu Hồng Thúy 2007
4 Xây dựng mô hình 100 ha lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGap tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh ThS. Phạm Thị Phương Thúy 2012
5 Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất tảo xoắn (Spirulina platensis) từ nguồn nước thải ao nuôi cá lóc tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (AMD) ThS. Dương Hoàng Oanh 2016
6 Chọn lọc và thử nghiệm một số loại rong biển có tác dụng phòng bệnh do vi
khuẩn gây ra trên cá, tôm nuôi công nghiệp tại Trà Vinh (AMD)
ThS. Châu Hồng Thúy 2016
7 Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với sâu hại cây Lác (Cyperus sp.) tại tỉnh Trà Vinh (AMD) ThS. Nguyễn Hồng Ửng 2016
8 Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác Tôm – Lúa huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre TS. Phạm Thị Phương Thúy 2017
9 Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre TS. Lâm Thái Hùng 2018
10 Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng thịt tốt; xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học TS. Nguyễn Thùy Linh 2019
11 Phục tráng và bảo tồn một số giống lúa, giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh TS. Trịnh Ngọc Ái 2020
12 Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật có ích tại tỉnh Trà Vinh TS. Nguyễn Phương Thúy 2020
13 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre TS. Huỳnh Kim Hường 2020
14 Nghiên cứu lai tạo dòng gà có năng suất và chất lượng thịt tốt; xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn an toàn sinh học Nguyễn Thùy Linh 2020