BẬC CAO ĐẲNG

Title
Chăn nuôi động vật thí nghiệm – CA17DTY
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi CĐ 09/04/2021 Download
Giải phẩu bệnh lý – CA17DTY
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi CĐ 02/04/2021 Download
Dinh dưỡng động vật – CA17DTY
 1 file(s)  6 downloads
Điểm thi CĐ 02/11/2020 Download
Tiểu luận tốt nghiệp – CA17DTY
 1 file(s)  18 downloads
Điểm thi CĐ 07/10/2020 Download
Vi sinh trong công nghiệp – DA16KCT
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi CĐ 18/09/2020 Download
Thực tập cuối khóa – CA17TS
 1 file(s)  12 downloads
Điểm thi CĐ 01/09/2020 Download
vi sinh trong chăn nuôi – CA17DTY
 1 file(s)  14 downloads
Điểm thi CĐ 13/08/2020 Download
Thực tập tay nghề – CA17DTY
 1 file(s)  10 downloads
Điểm thi CĐ 13/08/2020 Download
Thực tập cuối khóa – CA17DTY
 1 file(s)  9 downloads
Điểm thi CĐ 13/08/2020 Download
Thực tập cuối khóa – CA16DTY
 1 file(s)  6 downloads
Điểm thi CĐ 13/08/2020 Download
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp – CA16PT
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi CĐ 16/06/2020 Download
Kỹ thuật nuôi giáp xác và thân mềm – CA17TS
 1 file(s)  11 downloads
Điểm thi CĐ 26/03/2020 Download
Kiểm nghiệm thú sản – CA17DTY
 1 file(s)  23 downloads
Điểm thi CĐ 17/03/2020 Download
Vi sinh thú y – CA16DTY
 1 file(s)  18 downloads
Điểm thi CĐ 17/03/2020 Download
Bệnh truyền nhiễm thú y – DA15TYA
 1 file(s)  12 downloads
Điểm thi CĐ 27/02/2020 Download
Thực hành kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh – CA17TS
 1 file(s)  15 downloads
Điểm thi CĐ 27/02/2020 Download
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cá cảnh – CA17TS
 1 file(s)  13 downloads
Điểm thi CĐ 27/02/2020 Download
Sản khoa gia súc – CA17DTY
 1 file(s)  21 downloads
Điểm thi CĐ 27/02/2020 Download
Sản khoa gia súc – CA16DTY
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi CĐ 27/02/2020 Download
Thực hành kỹ thuật nuôi giáp sát thân mềm – CA17TS
 1 file(s)  11 downloads
Điểm thi CĐ 17/02/2020 Download