BẬC CAO ĐẲNG

Title
Quản trị kinh doanh – CA15PT
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi CĐ 15/07/2019 Download
Kinh tế phát triển – CA14QKD
 1 file(s)  4 downloads
Điểm thi CĐ 15/07/2019 Download
Thực hành kỹ thuật sản xuất giống tôm biển – CA17TS
 1 file(s)  14 downloads
Điểm thi CĐ 11/07/2019 Download
Thực hành kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt – CA17TS
 1 file(s)  12 downloads
Điểm thi CĐ 11/07/2019 Download
Phương pháp nghiên cứu khoa học – CA18KD
 1 file(s)  5 downloads
Điểm thi CĐ 08/07/2019 Download
Thực hành kỹ thuật nuôi cá – CA17TS
 1 file(s)  12 downloads
Điểm thi CĐ 08/07/2019 Download
Tiểu luận tốt nghiệp – CA16DTY
 1 file(s)  21 downloads
Điểm thi CĐ 08/07/2019 Download
Công nghệ bảo quản và chế biến thịt – CA16CNTP
 1 file(s)  4 downloads
Điểm thi CĐ 08/07/2019 Download
Anh văn chuyên ngành – CA14TY
 1 file(s)  7 downloads
Điểm thi CĐ 08/07/2019 Download
Thực tập tốt nghiệp – CA16PT
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi CĐ 19/06/2019 Download
Vi sinh thú y – CA16DTY
 1 file(s)  14 downloads
Điểm thi CĐ 19/06/2019 Download
Giống vật nuôi – CA15TY
 1 file(s)  10 downloads
Điểm thi CĐ 12/06/2019 Download
Sinh lý động vật – CA17DTY
 1 file(s)  26 downloads
Điểm thi CĐ 04/06/2019 Download
Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp – CA17DTY
 1 file(s)  16 downloads
Điểm thi CĐ 04/06/2019 Download
Sinh lý động vật – CA16DTY
 1 file(s)  13 downloads
Điểm thi CĐ 04/06/2019 Download
Bênh truyền nhiễm thú y – CA16DTY
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi CĐ 04/06/2019 Download
Sinh vật chỉ thị – CA16TS
 1 file(s)  11 downloads
Điểm thi CĐ 30/05/2019 Download
Thực tập tốt nghiệp – CA16CNTP
 1 file(s)  17 downloads
Điểm thi CĐ 30/05/2019 Download
Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men – CA16CNTP
 1 file(s)  11 downloads
Điểm thi CĐ 30/05/2019 Download
Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản – CA16CNTP
 1 file(s)  8 downloads
Điểm thi CĐ 30/05/2019 Download