Lịch thi lần 1

Title
Lịch đánh giá kết thúc học phần (1/3/2024)
 1 file(s)  1 download
Lịch thi lần 1 20/02/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (22/2-23/2/2024)
 1 file(s)  2 downloads
Lịch thi lần 1 19/02/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (29/1-31/1/2024)
 1 file(s)  18 downloads
Lịch thi lần 1 22/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (22/1-26/1/2024)
 1 file(s)  17 downloads
Lịch thi lần 1 18/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (16/1-19/1/2024)
 1 file(s)  47 downloads
Lịch thi lần 1 08/01/2024 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (03/01/2024-12/01/2024)
 1 file(s)  31 downloads
Lịch thi lần 1 27/12/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (8/12-11/12/2023)
 1 file(s)  27 downloads
Lịch thi lần 1 12/12/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (8/12-11/12/2023)
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi lần 1 12/12/2023 Download
Lịch thi lớp cao học thú y – 02/12/2023
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi lần 1 24/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần – 30/11/2023-08/12/2023
 1 file(s)  25 downloads
Lịch thi lần 1 24/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (21/11-24/11/2023)
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi lần 1 15/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (15/11-18/11/2023)
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi lần 1 08/11/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần – 27/10/2023
 1 file(s)  4 downloads
Lịch thi lần 1 23/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần – CHTY.TV2304
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi lần 1 23/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (20/10/2023)
 1 file(s)  2 downloads
Lịch thi lần 1 17/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (13/10/2023)
 1 file(s)  3 downloads
Lịch thi lần 1 10/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (6/10/2023)
 1 file(s)  2 downloads
Lịch thi lần 1 06/10/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (22/9-28-9/2023)
 1 file(s)  5 downloads
Lịch thi lần 1 15/09/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (28-29/8/2023)
 1 file(s)  12 downloads
Lịch thi lần 1 23/08/2023 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (21/8-25/8/2023)
 1 file(s)  19 downloads
Lịch thi lần 1 16/08/2023 Download