Lịch thi lần 1

Title
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 27/6-9/7/2022)
 1 file(s)  18 downloads
Lịch thi lần 1 24/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần 2 (29/6/2022)
 1 file(s)  12 downloads
Lịch thi lần 1 23/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (28/6-2/7/2022)
 1 file(s)  15 downloads
Lịch thi lần 1 23/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (từ ngày 20-24/6/2022)
 1 file(s)  24 downloads
Lịch thi lần 1 14/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 16-24/6/2022)
 1 file(s)  22 downloads
Lịch thi lần 1 13/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 09-17/6/2022)
 1 file(s)  47 downloads
Lịch thi lần 1 06/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 06-10/6/2022)
 1 file(s)  47 downloads
Lịch thi lần 1 02/06/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (ngày 1/6/2022)
 1 file(s)  25 downloads
Lịch thi lần 1 27/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (Từ ngày 2-10/6/2022)
 1 file(s)  32 downloads
Lịch thi lần 1 27/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 24-27/5/2022)
 1 file(s)  19 downloads
Lịch thi lần 1 19/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (ngày 17/5/2022)
 1 file(s)  20 downloads
Lịch thi lần 1 12/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (ngày 15/5/2022)
 1 file(s)  6 downloads
Lịch thi lần 1 12/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần lần 2 (từ ngày 4-10/6/2022)
 1 file(s)  20 downloads
Lịch thi lần 1 12/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 16 – 26/05/2022)
 1 file(s)  21 downloads
Lịch thi lần 1 10/05/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (từ ngày 04/5-13/5/2022)
 1 file(s)  31 downloads
Lịch thi lần 1 27/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần HK1 2021-2022 (25/4-29/4/2022)
 1 file(s)  18 downloads
Lịch thi lần 1 20/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (18/4-23/4/2022)
 1 file(s)  20 downloads
Lịch thi lần 1 14/04/2022 Download
Lịch đánh giá kết thúc học phần (13/4/2022)
 1 file(s)  47 downloads
Lịch thi lần 1 08/04/2022 Download
Lịch thi đánh giá kết thúc học phần (6/4-12/4/2022)
 1 file(s)  22 downloads
Lịch thi lần 1 30/03/2022 Download
Lịch thi đánh giá kết thúc học phần lần 2 (6/4-8/4/2022)
 1 file(s)  11 downloads
Lịch thi lần 1 30/03/2022 Download