Phong trào – Hoạt động

SINH VIÊN KHOA NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH

Tiến đến hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường” năm 2020. Khoa Nông Nghiệp – Thủy Sản, Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành mở đầu các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên, các thầy, cô giáo và toàn thể cộng đồng về bảo vệ môi trường, quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính…, tiến đến sự phát triển bền vững.

 Chương trình mở ra với nhiều hoạt động nổi bật như: thu gom rác thải nhựa, sinh viên với môi trường: nói không với sản phẩm nhựa, tận dụng các chai nhựa, vật liệu sẵn có thành hệ thống lọc nước, tái chế rác thải nhựa thành vật trang trí, chậu hoa để bàn. Bên cạnh đó, nhằm tạo thêm sức lan tỏa đến các tân sinh viên, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản đã tiến hành gây quỹ đóng góp từ các Bộ môn, Trung Tâm thuộc Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Đại học Trà Vinh trao tặng các bình nước thủy tinh đến các em tân sinh viên. Với thông điệp: mỗi chai nước thủy tinh sẽ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa đến môi trường, giúp môi trường chúng ta ngày càng xanh hơn.

Sử dụng các chai nhựa, vật liệu sẵn có thành hệ thống lọc nước

Tái chế rác thải nhựa thành vật trang trí, chậu hoa để bàn

Thu gom rác thải nhựa

Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng  • Hoạt động Chào đón tân sinh viên 2019 (21/8/2019)

https://www.youtube.com/watch?v=A7YQZcUImSM&list=PUaxnllxL894OHbc_6VQcGmA&index=32

  • Sinh viên vẽ tranh ĐH Trà Vinh trên FBNC

https://www.youtube.com/watch?v=PKM7_I2pcAo&list=PUaxnllxL894OHbc_6VQcGmA&index=42

  • Hoạt động khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn mới

https://www.youtube.com/watch?v=gyIbEGcwVt8

  • Văn nghệ chào đón tân sinh viên 2019

https://www.youtube.com/watch?v=DF90-gXnyyE