VHI cơ hội cho nông dân

NNTS- Ngày 22/8/2014, Chương trình tập huấn “Cập nhật, chuyển giao và đánh giá tác động của Dự án Vi tín dụng lên đời sống và kinh tế nông hộ” được khai giảng tại ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi và khóm 10, phường 7.

VHICô Phạm Thị Phương Thúy – Phó khoa Nông nghiệp – Thủy sản (bìa phải) tại buổi khai giảng lớp tập huấn tại xã Hòa Lợi 

Đây là chương trình tập huấn giành riêng cho các hộ nông dân tham gia chương trình Dự án Vi tín dụng.

Mục tiêu của chương trình là:

Cung cấp và cập nhật kiến thức và kỹ năng sản xuất các mô hình canh tác hiện hữu tại địa phương và thích ứng với biến đổi khí hâu.

Trang bị kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe gia đình.

Trang bị những kiến thức về việc làm và vai trò của người phụ nữ trong sản xuất kinh tế và đề cập đến việc giáo dục cho con em trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Trong chương trình tập huấn này bà con nông dân được các cán bộ Trường Đại học Trà Vinh chuyển giao kỹ thuật về các chuyên đề: kỹ thuật chăn nuôi bò, kỹ thuật trồng dưa leo, kỹ thuật trồng khổ qua, kỹ thuật trồng cải bông, về biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho gia đình, việc làm với đời sống phụ nữ và hạnh phúc gia đình, trẻ em và những ảnh hưởng văn hóa – tích cực và tiêu cực.