CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hiện nay Khoa có hệ thống  phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm và hơn 20 ha đất ruộng phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản, trong đó có:

 • Phòng thí nghiệm bệnh cây, sinh lý

 • Phòng thí nghiệm vi sinh

 • Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô

 • Phòng thí nghiệm vi sinh  vật học

 • Phòng thí nghiệm chẩn đoán bệnh Thú y

 • Phòng mạch thú y

 • Phòng thí nghiệm vi tảo

 • Phòng nghiên cứu bệnh học thủy sản

 • Phòng phân tích chất lượng nước

 • Phòng phân tích Dinh dưỡng

 • Xưởng chế biến thức ăn thủy sản

 • Xưởng thực nghiệm Sau thu hoạch

 • Trại thực nghiệm khu nhà lưới

 • Trại Thực nghiệm trồng trọt  Khu 1

 • Trại Thực nghiệm Trồng trọt Điệp Thạch

 • Trại chăn nuôi Heo

 • Trại chăn nuôi Động vật hoang dã

 • Trại chăn nuôi Gà

 • Trại chăn nuôi Bò

 • Trại chăn nuôi Dê

 • Trại Thực nghiệm NTTS nước mặn

 • Trại Tôm Sú

 • Trại Tôm Càng xanh

 • Trại Cá

nuoi-cay-mo

Phòng thì nghiệm nuôi cấy mô

vuom-uom

Trại thực nghiệm khu nhà lưới

 

trai-ga

Trại thực nghiệm Chăn nuôi 

thu-hoach-tom-tai-trai-thuy-san-nuoc-man

Trại thực nghiệm NTTS nước mặn

 

phong-mach-thu-y

Phòng mạch Thú y

phong-vi-tao

Phòng thí nghiệm Vi tảo