ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title Download
Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      210 downloads
Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      28 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      134 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      23 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016
  1 files      256 downloads
Download
QĐ v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2015 – 2016
  1 files      49 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ 1 2015 – 2016
  1 files      102 downloads
Download
Thông báo dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I 2015 – 2016
  1 files      58 downloads
Download