ĐIỂM RÈN LUYỆN

Title Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      88 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      141 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      209 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017
  1 files      33 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      260 downloads
Download
Quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      36 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      142 downloads
Download
Thông báo v/v dự kiến kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
  1 files      23 downloads
Download
Điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 2016
  1 files      269 downloads
Download
QĐ v/v công nhận kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy học kì I năm học 2015 – 2016
  1 files      50 downloads
Download
Điểm rèn luyện dự kiến học kỳ 1 2015 – 2016
  1 files      110 downloads
Download
Thông báo dự kiến điểm rèn luyện học kỳ I 2015 – 2016
  1 files      60 downloads
Download