Thông báo về việc tham gia ngày hội việc làm năm 2023
– Thời gian: 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, ngày 29/7/2023 (Thứ bảy)
– Địa điểm: Khu 1, Đại học Trà Vinh
– Tìm hiểu thông tin tuyển dụng: https://dichvuvieclam.tvu.edu.vn/
– Đăng…