Công Nghệ Sinh Học

Kỹ năng đạt được:
– Nghiên cứu chuyên ngành Công nghệ Sinh học và ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, y, dược…
– Làm việc nhóm và giao tiếp tốt;
– Vận hành, quản lý trong các nhà máy, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Sinh học.

Vị trí và cơ hội việc làm:
– Quản lý sản xuất, kinh doanh hoặc nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm tại các nhà máy, xí nghiệp, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học như nông nghiệp, y, dược, thực phẩm, môi trường,…
– Tại Sở, ban ngành hoặc các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Sinh học.
– Giảng dạy hoặc nâng cao trình độ để trực tiếp giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoặc các ngành gần.