THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

⏺Hình thức đăng ký:
– Gửi CV hoặc hồ sơ xin việc (file Scan) về email tuvanvieclam@tvu.edu.vn (Khi đi phỏng vấn, ứng viên mang theo hồ sơ gốc nộp cho nhà tuyển dụng).
 – CV gồm các nội dung như:  Họ tên, năm sinh, dân tộc, giới tính, địa chỉ cư trú, điện thoai, email, chuyên ngành, khóa học, nơi đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm (nếu có), hình cá nhân (nếu có), vị trí ứng tuyển và tên công ty muốn ứng tuyển ….)
 – Hồ sơ xin việc: ứng viên xem trên thông báo tuyển dụng của Công ty mình ứng tuyển và chuẩn bị một bộ hồ sơ theo yêu cầu của công ty.
 
(Lưu ý: Trường hợp ứng viên không gửi được CV hoặc hồ sơ scan qua email  Trung tâm, ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh.
⏺Link thông báo tuyển dụng:
  Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh