Công tác quảng bá tuyển sinh năm học 2018 của Khoa Nông Nghiệp – Thủy Sản tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Từ ngày 30/1/2018 – 5/2/2018 Khoa Nông nghiệp – Thủy sản đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với các trường THPT trong tỉnh Trà Vinh như: trường THPT Dương Quang Đông, trường THPT Long Hiệp, trường THPT Cầu Kè, trường THPT Phong Phú, trường THPT Duyên Hải, trường THPT Cầu Ngang B và đề xuất những ý kiến đến các trường trung học phổ thông trong việc hỗ trợ tư vấn tuyển sinh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh tại các trường THPT, Khoa Nông Nghiệp – Thủy Sản sẽ hỗ trợ các trường một số nội dung sau:

  • Hỗ trợ một phần kinh phí để học sinh ở các trường trung học phổ thông đến tham quan, cũng như tạo điều kiện và sắp xếp cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại Khoa.
  • Hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học để tham dự hội thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú ý, thủy sản, chế biến, công nghệ sinh học và môi trường.
  • Trình bày ít nhất một chuyên đề khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp để giúp các em học sinh trung học nâng cao kiến thức và kỹ năng cho môn học có liên quan.Thầy Lâm Thái Hùng (trưởng Khoa Nông nghiệp – Thủy Sản) ký kết văn bản ghi nhớ với thầy Trầm Phước Bền (Phó hiệu trưởng trường THPT Long Hiệp, Trà Cú)
    Ký kết văn bản ghi nhớ với thầy Nguyễn Quốc Phong (hiệu trưởng trường THPT Duyên Hải)Ký kết văn bản ghi nhớ với thầy Võ Văn Lành  (hiệu trưởng trường THPT Cầu Ngang B

BM Kỹ Thuật Môi Trường