Nước Thanh Long lên men

Loại 1: Chai 330ml (65.000 đồng)

Loại 2: Chai 500ml (100.000 đồng)

Thành Phần: Thanh long ruột đỏ, đường. Sản phẩm lên men tự nhiên, không chất bảo quản