Hội thi Research day Sinh viên

Nhằm tạo điều kiện cho Sinh viên được trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Các sản phẩm tham gia hội thi:

1. Sự phát triển bền vững của thanh long ở việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Xem tại đây

2. Sản xuất nấm xanh Metarhizium anisopliae phòng trị bọ dừa Brontispa longissima: Xem tại đây

3. Nghiên cứu nuôi tôm càng xanh toàn đực Macrobrachium rosenbergii: Xem tại đây

4. Nghiên cứu khả năng loại bỏ chất ô nhiểm trong nước thải sinh họat bằng rau dệu Altermanthera philoxeroides trong môn hình ngập nước kiến tạo vận hành: Xem tại đây

5. Nghiên cứu của bẻ càng lên tăng truởng và tỉ lệ sống của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879) toàn đực: Xem tại đây

6. Đánh giá hiệu quả của chiết thực vật lên độ bền hoa cắt cành ở hoa hồng (Rose hybrida L.) và hoa cúc (Chrysanthemum): Xem tại đây

7. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học tổng hợp lên tăng trưởng, khả năng miễn dịch và phòng bệnh ngoại tử gan cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng: Xem tại đây

8. Ảnh hưởng Lactbacillus plantarum lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng đáp ứng miễn dịch trên tôm thẻ châm trắng (Litopenaeus vannamei): Xem tại đây

9. Ảnh huởng độ mặn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực: Xem tại đây

10. Ảnh huởng của lá cây Trichanthera lên năng suất gà thả vườn giai đoạn 5-13 tuần tuổi tại tỉnh Trà Vinh: Xem tại đây